Priser på attester

Priser på attest

Kørekortsattest  :  Pris 600,00 (incl. moms)

Attest ved afbestilling af rejse : 700,00 (incl. moms)

Sygemelding ( Lægeerklæring) : 600,00 (incl. moms)

Mulighedserklæring : 700,00 (incl. moms)

Ved Lægeerklæringer og Mulighedserklæringer betaler patienten beløbet til konsultationen

og arbejdsgiver refunderer patienten såfremt det er arbejdsgiver der har ønsket sygemeldingen.